Water Scarcity – Μπροστά στο μαρτύριο της δίψας

Mε το μαρτύριο της δίψας θα έλθουν αντιμέτωποι 1,25 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη μας το 2025, ενώ μέχρι το 2050 λόγω της έλλειψης θα υποφέρουν πάνω από 3 δισ. άτομα.

Ήδη η λειψυδρία «βασανίζει» 1,25 δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και καθημερινά 4.500 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από τον λόγο αυτό.

Στην Eλλάδα από άποψη κατανάλωσης νερού έχουμε γίνει… αμερικανάκια με κατανάλωση 2.389 κυβικών μέτρων ανά κεφαλή έναντι 2.480 κ.μ. στις HΠA. 
Tη μερίδα του λέοντος με ποσοστό 86% κατέχει ο αγροτικός τομέας που είναι μακράν ο μεγαλύτερος καταναλωτής υδατικών πόρων. Πάντως πληθαίνουν οι φωνές φορέων που κρίνουν χαμηλή την τιμή του νερού στη χώρα μας.
Hδη όμως έντονα είναι και στη χώρα μας τα προβλήματα της ανεπάρκειας των υδάτινων αποθεμάτων, καθώς σε αρκετές περιοχές, ιδιαίτερα σε νότιες και ανατολικές, παρατηρείται σημαντική έλλειψη νερού. Aλλά και στα βόρεια της χώρας μας αναδύεται έντονα το πρόβλημα αυτό, της εξάρτησης από τα υδάτινα αποθέματα των γειτονικών με την Eλλάδα χωρών.
Μπροστά στο μαρτύριο της δίψας Η κρίση
H κρίση της ανεπάρκειας νερού θα είναι η μεγαλύτερη που καλείται να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα κατά τον 21ο αιώνα περισσότερο απ’ ό,τι η ενεργειακή κρίση ή η κλιματική αλλαγή, συμφωνούν σε έρευνές τους διεθνείς οργανισμοί και ινστιτούτα.
  • Aμεσες και οδυνηρές επιπτώσεις του παγκόσμιου πολέμου για το νερό.
  • Φυλετικές διαμάχες, κύματα οικολογικών προσφύγων, πλημμύρες, ξηρασίες, ερημοποίηση τεράστιων εκτάσεων, εύφορων σήμερα, κ.λπ.
Oσον αφορά στην Eλλάδα σύμφωνα με έρευνα που διενεργεί την περίοδο αυτή το IOBE (Iνστιτούτο Oικονομικών – Bιομηχανικών Eρευνών), η προσφορά των υδάτινων πόρων έρχεται αντιμέτωπη με αρκετές προκλήσεις λόγω των ιδιαίτερων γεωγραφικών, δημογραφικών και κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών της χώρας μας.
Συγκεκριμένα παρατηρείται:
  • Ανομοιόμορφη χρονική και χωρική κατανομή των βροχοπτώσεων με μεγάλα ποσοστά βροχοπτώσεων στη Δυτική Eλλάδα κατά τη χειμερινή περίοδο
  • Εξάρτηση από τα διακρατικά νερά στο βόρειο τμήμα της χώρας
  • Συγκέντρωση του πληθυσμού σε περιοχές της Aνατολικής Eλλάδας με συγκριτικά μικρότερη διαθεσιμότητα νερού
  • Εποχικότητα στη ζήτηση, καθώς αυτή λαμβάνει μέγιστες τιμές κατά τη διάρκεια του θέρους, όταν ταυτόχρονα παρατηρούνται χαμηλά ποσοστά βροχόπτωσης
  • Απορροή φρέσκου νερού στη θάλασσα και είσοδος θαλάσσιων υδάτων στην ενδοχώρα, λόγω της τεράστιας ακτογραμμής της χώρας.
Έτσι τελικά, παρά την καλή συνολικά διαθεσιμότητα υδάτινων πόρων, σε αρκετές περιοχές της χώρας η προσφορά αδυνατεί να καλύψει επαρκώς τη ζήτηση για αρκετές μέρες του χρόνου.
H αδυναμία κάλυψης της ζήτησης εντοπίζεται σε διάφορες αιτίες:
Tο υδατικό αποτύπωμα της κατά κεφαλήν κατανάλωσης στην Eλλάδα είναι από τα υψηλότερα στον κόσμο. Yπολογίζεται ότι περίπου 2.389 κυβικά μέτρα αντιστοιχούν σε κάθε κάτοικο της Eλλάδας ετησίως, μέγεθος που φέρνει την Eλλάδα πολύ κοντά στις καταναλώσεις των κατοίκων των HΠA (2.480 κυβικά μέτρα/έτος). Aυτό περιλαμβάνει όχι μόνο την κατανάλωση στον οικιακό τομέα, αλλά και στους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας (γεωργία, βιομηχανία, υπηρεσίες κ.ά.) καθώς και το νερό που απαιτείται για την παραγωγή των εισαγόμενων προϊόντων.
Για την αξιόπιστη εικόνα της ζήτησης η μελέτη ερευνά αναλυτικά τους κύριους καταναλωτικούς τομείς υδάτων της χώρας: Στην Eλλάδα ο αγροτικός τομέας, στον οποίο αντιστοιχεί το 86% της συνολικής κατανάλωσης, είναι μακράν ο μεγαλύτερος καταναλωτής υδατικών πόρων. Σε επίπεδο περιφερειών την πρωτιά στη χρήση νερού για αγροτικούς σκοπούς κατέχουν η Θεσσαλία, η Aνατολική Mακεδονία και η Στερεά Eλλάδα. Oι αρδευόμενες εκτάσεις, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, ανέρχονται στα 13.200.000 στρέμματα. Περίπου το 40% της άρδευσης υποστηρίζεται από εγγειοβελτιωτικά έργα, ενώ το υπόλοιπο 60% αρδεύεται από μικρότερα έργα ιδιωτικής πρωτοβουλίας. O ελληνικός αγροτικός τομέας, με την παρούσα παραγωγική και τεχνολογική δομή του, παρουσιάζει χαμηλή προστιθέμενη αξία ανά κυβικό μέτρο κατανάλωσης νερού και εμφανίζει σημαντικά περιθώρια εξοικονόμησης των υδάτινων πόρων.
Tο IOBE παρατηρεί μετά από αυτό πως υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης της παραγωγικότητας στον αγροτικό τομέα, έτσι ώστε με την ίδια ή μικρότερη κατανάλωση υδάτινων πόρων ο αγροτικός τομέας να παράγει υψηλότερο εισόδημα. H Eλλάδα άλλωστε έχει τη δεύτερη χειρότερη θέση τόσο όσον αφορά στην κατά κεφαλήν κατανάλωση στον αγροτικό τομέα όσο και με βάση την προστιθέμενη αξία ανά m3 καταναλωθέντος νερού ανάμεσα στις χώρες της EE-27.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Kαλύπτει μόλις το 1,72% της κατανάλωσης
O βιομηχανικός τομέας (συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτροπαραγωγής) δεν αποτελεί σημαντικό καταναλωτή υδάτινων πόρων.
Στην Eλλάδα η βιομηχανική χρήση καλύπτει το 1,72% της συνολικής κατανάλωσης, αλλά στοιχεία δημοσιεύονται μόνο για την εξόρυξη και την ψύξη μηχανημάτων στην ηλεκτροπαραγωγή.
Tο 60% της καταγραμμένης κατανάλωσης νερού στη βιομηχανία αφορά στην ψύξη μηχανημάτων παραγωγής ενέργειας, το οποίο κατόπιν εναποτίθεται στο περιβάλλον.
Oι υδάτινοι πόροι επιδρούν θετικά στην ηλεκτροπαραγωγή, αλλά και αντίστροφα η παραγωγή ενέργειας συνεισφέρει στην καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων.
Για παράδειγμα, η διείσδυση των AΠE στα άνυδρα νησιά του Aιγαίου, όπου η ηλεκτροπαραγωγή βασίζεται στην οικονομικά ασύμφορη και περιβαλλοντικά επιβλαβή καύση προϊόντων πετρελαίου, θα βελτιώσει -οικονομικά και περιβαλλοντικά- τις προοπτικές εφαρμογής της ενεργοβόρας τεχνολογίας της αφαλάτωσης. Eπιπλέον, η ορθή διαχείριση της απορροής των υδάτων μέσω των ταμιευτήρων συμβάλλει σημαντικά στη διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών.
Σημαντικό ρόλο στην ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων διαδραματίζει -όπως προαναφέρθηκε- και η υπάρχουσα τιμολογιακή πολιτική της χώρας.
Στην οικιακή και βιομηχανική χρήση, η EYΔAΠ, η EYAΘ και οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης εφαρμόζουν την αρχή της μη γραμμικής τιμολόγησης, όπου η τιμή του νερού ανά μονάδα κατανάλωσης κλιμακώνεται με το ύψος της κατανάλωσης.
XAPHΣ ANAΓNΩΣTOΠOYΛOΣ – XPHΣTOΣ KOΛΩNAΣ

Το βρώμικο νερό σκοτώνει περισσότερα παιδιά απ’ όσα ο πόλεμος UNICEF: 22 Μαρτίου – Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2009

Το βρώμικο νερό σκοτώνει περισσότερα παιδιά
απ’ όσα ο πόλεμος
Bad Water Kills More Children Than War

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ UNICEF
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2009

22 Μαρτίου – Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2009

Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2009 μας καλεί σε συλλογική δράση για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της πρόσβασης σε ασφαλές καθαρό νερό και της κατανομής των υδάτινων πόρων. Το θέμα της φετινής χρονιάς – διασυνοριακά ύδατα – έχει ως στόχο την αύξηση της παγκόσμιας κατανόησης σχετικά με την ανάγκη διαχείρισης των υδάτινων πόρων με ένα ενιαίο τρόπο.
Η συνεργασία είναι το κλειδί για την ορθή διαχείριση των παγκόσμιων υδάτινων πόρων, ιδιαίτερα όταν οι πόροι αυτοί περνούν εθνικά σύνορα.
Με την ευκαιρία της ημέρας αυτής, η UNICEF επισημαίνει πως στα ζητήματα που αφορούν το νερό η αδράνεια δεν αποτελεί λύση. Η πρόσβαση σε καθαρό νερό και σε εγκαταστάσεις υγιεινής είναι κρίσιμης σημασίας σε κάθε άποψη της ζωής των παιδιών, την υγεία, την επιβίωση, την αξιοπρέπεια, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και να ζουν. Το νερό, που αποτελεί ένα περιορισμένο φυσικό πόρο που μπορεί να ενώσει ή να χωρίσει τις ανθρώπινες κοινότητες, είναι επίσης απαραίτητο για την πραγμάτωση των δικαιωμάτων των παιδιών.
Τα καλά νέα είναι πως το 87% του παγκόσμιου πληθυσμού, ή περίπου 5,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη, έχουν σήμερα επαρκή πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Όμως, αποτελεί επίσης μια απαράδεκτη πραγματικότητα, πως πάνω από 125 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών ζουν σε σπίτια που το στερούνται.
Ακόμα περισσότεροι άνθρωποι στερούνται εγκαταστάσεις υγιεινής, συνολικά 2,5 δισεκατομμύρια σε όλο τον κόσμο και το γεγονός αυτό απειλεί την υγεία τους και θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα των αποθεμάτων νερού επάνω στα οποία βασίζονται.
Η UNICEF υποστηρίζει προγράμματα για την παροχή νερού και υγιεινής σε περισσότερες από 90 χώρες σε όλο τον κόσμο με ιδιαίτερη έμφαση σε απλές, οικονομικές και προσιτές παρεμβάσεις σε επίπεδο κοινότητας και νοικοκυριών. Τα προγράμματα αυτά της UNICEF εστιάζονται σε βιώσιμες μακροπρόθεσμες λύσεις με τη χρήση τεχνολογιών χαμηλού κόστους, όπως η συλλογή των ομβρίων υδάτων και οι υγιεινές τουαλέτες, καθώς και η προώθηση απλών πρακτικών για τις οικογένειες όπως το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και η επεξεργασία του πόσιμου νερού.
Η UNICEF αναγνωρίζει όλο και περισσότερο τη σημασία των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο νερό και την υγιεινή. Η προστασία των περισσότερο ευάλωτων παιδιών του κόσμου δε θα είναι δυνατή χωρίς συγκεκριμένα μέτρα προσαρμογής για την προστασία τους από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.
Η UNICEF είναι για περισσότερο από 60 χρόνια η κορυφαία οργάνωση στον κόσμο που φροντίζει για την υγεία, την εκπαίδευση, τη διατροφή και την προστασία εκατομμυρίων παιδιών σε όλο τον κόσμο. Το έργο της στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο σε εθελοντικές προσφορές.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Νέες τεχνολογίες στη διαχείριση υδάτων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ. (ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ BLOG, ΑΠΛΑ ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ). ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.

 από Dimitrios Sirmatsis

Παρασκευή, 20 Μάρτιος 2009

«ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ»‏

.

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού για το 2009 

έχει ως θέμα «Κοινόχρηστο Νερό – Κοινές Ευκαιρίες» (
«Shared Water – Shared Opportunities»), 
με έμφαση στα διασυνοριακά ύδατα.

Στόχος είναι να καλλιεργηθούν δυνατότητες για τη διασυνοριακή συνεργασία στην διαχείριση των υδάτων με σκοπό να συμβάλουν στην οικοδόμηση αμοιβαίου σεβασμού, κατανόησης και εμπιστοσύνης μεταξύ των χωρών και στην προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.
Των εκδηλώσεων της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού 2009 ηγείται η UNESCO με την υποστήριξη της UNECE και του FAO.
Η συνεχής μείωση των διαθέσιμων ποσοτήτων υδάτινων πόρων και η υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων, λόγω της ρύπανσης από μία σειρά ουσιών ανθρωπογενούς προέλευσης. αποτελεί πραγματικότητα που γεννά την ανάγκη δημιουργίας διαχειριστικών εργαλείων σε επίπεδο λεκάνης απορροής. Η χρήση νέων τεχνολογιών στη διαχείριση υδάτινων πόρων αποτελεί αναγκαίο εργαλείο, εφόσον επιτρέπει τον άμεσο, έγκαιρο και σύγχρονο τρόπο παρακολούθησης της οικολογικής κατάστασης μίας λεκάνης απορροής.

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, πιστό στους σκοπούς του για την προώθηση της συνεργατικής προσέγγισης για της αειφορικής διαχείρισης των φυσικών πόρων και την επίτευξη μίας αρμονικής κοινωνικό-οικονομικής ανάπτυξης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, διοργανώνει σε συνεργασία με το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ελλάδα, τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης, το Δήμο Λαγκαδά, το Δήμο Εχεδώρου, την Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ, το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, την European Space Agency (ESA), και τη ΜΚΟ Inten-Synergy, Διεθνή Ημερίδα με θέμα :

«Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Υδάτων».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2009 και ώρα 09:30 π.μ.

Στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ»

Αναρτήθηκε από salonica press

ΟΗΕ: Σήμα κινδύνου για το νερό Η πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και οι συνθήκες υγιεινής είναι ανεπαρκής σε μεγάλο μέρος του αναπτυσσόμενου κόσμου.

Καλύτερη διαχείριση του πόσιμου νερού ζητά ο ΟΗΕ 
για ν’ αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ζήτηση 
και ο κίνδυνος της λειψυδρίας.
 Τον κώδωνα του κινδύνου για τη λειψυδρία και την αυξανόμενη ζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο κρούει ο ΟΗΕ, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση για καλύτερη διαχείριση του νερού προκειμένου. Ο παγκόσμιος οργανισμός σημείωσε την πρώτη μέρα του 5ου Παγκόσμιου Φόρουμ που πραγματοποιείται στην Κωνσταντινούπολη ότι η πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και οι συνθήκες υγιεινής είναι ανεπαρκής σε μεγάλο μέρος του αναπτυσσόμενου κόσμου.
Η αύξηση του πληθυσμού και η αυξημένη της παραγωγής ενέργειας, ειδικότερα με τα βιοκαύσιμα, συμβάλλουν στην άνοδο της ζήτηση για νερό, υπογράμμισε η UNESCO.
«Η σωστή διακυβέρνηση είναι πολύ πιο σημαντική για τη διαχείριση του νερού, καθώς παρουσιάζεται ολοένα και μεγαλύτερη ανεπάρκεια. Η αντιμετώπιση της φτώχειας εξαρτάται και από την ικανότητά μας να επενδύσουμε σε αυτές τις πηγές» δήλωσε ο γενικός διευθυντής της υπηρεσίας του ΟΗΕ, Κοσίρο Ματσουούρα.
Μπαν Κι Μουν: Ισχυρό καύσιμο που κινεί πολέμους
«Ισχυρό καύσιμο που κινεί πολέμους και συγκρούσεις» χαρακτήρισε τη λειψυδρία ο γγ του ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν.
Σύμφωνα με έκθεση των Ηνωμένων Εθνών, ο μισός πληθυσμός της Γης θα αντιμετωπίσει προβλήματα λειψυδρίας έως το 2030 εξαιτίας της αύξησης του πληθυσμού, της αλλαγής του τρόπου ζωής, των κλιματικών αλλαγών, των διατροφικών συνηθειών και της αύξησης της παραγωγής των βιοκαυσίμων.
Διεθνείς συμμετοχές στο φόρουμ
Στο φόρουμ, που πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια, συμμετέχουν 15.000 χιλιάδες ακτιβιστές, πολιτικοί μηχανικοί, καλλιτέχνες, δήμαρχοι, βουλευτές, ανώτατοι άρχοντες και στελέχη επιχειρήσεων, προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες σχετικά με την συντήρηση, τη διαχείριση και την προμήθεια του νερού. Οι κλιματικές αλλαγές και ο αντίκτυπος της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, είναι τα θέματα κλειδιά που κυριαρχούν στη φετινή ατζέντα.
Εν τω μεταξύ, το πρωί της Δευτέρας, σημειώθηκαν επεισόδια έξω από το συνεδριακό κέντρο, όπου συναντάται το φόρουμ, καθώς μία μικρή ομάδα Τούρκων διαδηλωτών συγκρούσθηκε με αστυνομικούς, οι οποίοι έκαναν χρήση δακρυγόνων και ροπάλων. Οι διαδηλωτές υποστηρίζουν ότι το φόρουμ αντιμετωπίζει το νερό ως προϊόν και κατηγορούν τις μεγάλες εταιρείες εμφιάλωσης ότι κερδίζουν από τις ιδιωτικοποιήσεις, ενώ υποστηρίζουν ότι οι φτωχοί πρέπει να έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό, καθώς πρόκειται για «ανθρώπινο δικαίωμα». Η αστυνομία συνέλαβε είκοσι διαδηλωτές, που επιχείρησαν να εισέλθουν στο συνεδριακό κέντρο.
Σύμφωνα με την UNESCO περίπου μισό εκατομμύριο άνθρωποι στην Αφρική δεν έχουν πρόσβαση 
σε σωστές συνθήκες υγιεινής,
ενώ 5.000 παιδιά πεθαίνουν καθημερινά από διάρροια, μία ασθένεια που μπορεί να προληφθεί με καθαρό νερό. Σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΗΕ αντίστοιχος είναι και ο αριθμός των ανθρώπων, που ζουν με λιγότερα από 1,25 δολάρια την ημέρα.

πηγή: Καθημερινή

Πισίνες: πόσα κυβικά νερό κοστίζει η … επίδειξη πλούτου;

Αγαπητό μου χαμομηλάκι,

Σε ποιόν δεν αρέσει η Πισίνα?

Να κάνεις το μπανάκι σου με την παρέα σου δίπλα στο σπίτι σου με όλα τα κομφόρ, τα ποτά και φαγητά σου, τη μουσική σου, τα παιχνίδια με το νερό για μικρούς και μεγάλους…

Ωραίες στιγμές χαλάρωσης με ενα βιβλίο στην ξαπλώστρα,

ή τα βράδυα με τα φώτα της πισίνας να αντανακλούν στούς τοίχους, με το τυρκουάζ χρώμα και το φεγγάρι!

Αλλά… όλα τα παραπάνω τα βρίσκεις λίγο πολύ και στην παραλία. Και ακόμη, οι πισίνες καταναλώνουν νερό.. Και επιδεινώνουν το μεγάλο πρόβλημα λειψυδρίας που αντιμετωπίζουν ήδη τα ελληνικά νησιά.

Στα οποία νησιά θα τις βρείτε σε κάθε παραλλαγή:

Πισίνες μικρές ή μεγάλες πισίνες …νεοπλούτων ακριβώς λίγα μέτρα από τη θάλασσα!

Πισίνες με φρέσκο, δυσεύρετο και ακριβό πόσιμο νερό ή και με θαλασσινό..

Πισίνες με την σχετική απαιτούμενη άδεια αλλά και χωρίς αυτήν..

Πισίνες με νερό από γεωτρήσεις που επίσης δεν έχουν άδεια και έχουν οδηγήσει σε μείωση του υδροφόρου ορίζοντα και υφαλμύρωση του νερού..

Το ερωτήματα που τίθενται ειναι εύλογα: «η πιο ωραία θάλασσα του κόσμου ειναι λιγα λεπτά μακρυά και εσύ προτιμάς την χλωριωμένη πισίνα; Πόσα κυβικά νερό κοστίζει η επίδειξη πλούτου; και πόση λειψυδρία;»

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΤΟ Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αρέσει σε %d bloggers: