22 Μαρτίου: Παγκόσμια ημέρα νερού Συνήγορος για το Περιβάλλον

Από όλους τους φυσικούς πόρους στη γη, υπάρχει ένας χωρίς τον οποίο η ζωή είναι αδιανόητη: το νερό.
Η 22α Μαρτίου εορτάζεται παγκοσμίως ως Ημέρα Νερού και ο Συνήγορος του Πολίτη με την ευκαιρία αυτή επισημαίνει τη συστηματική παράλειψη παρακολούθησης και ελέγχου της ποιότητας του πόσιμου νερού, κυρίως από τους μικρούς Δήμους, παρά τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, λόγω έλλειψης εξοπλισμένων εργαστηρίων, προσωπικού και πόρων για τη διενέργεια δειγματοληψιών και την αποστολή σε εξοπλισμένα εργαστήρια.
Στις περισσότερες υποθέσεις αποδείχθηκε ότι το νερό δεν πληρούσε τα προβλεπόμενα για την προστασία της δημόσιας υγείας, εξαιτίας 
α) υψηλού μικροβιακού φορτίου οφειλόμενου στην εισροή λυμάτων λόγω γειτνίασης των αγωγών ύδρευσης είτε με αγωγούς αποχέτευσης ή με απορροφητικούς βόθρους, 
β) μη αποτελεσματικής υγειονομικής προστασίας συντήρησης και καθαρισμού των συστημάτων ύδρευσης 
γ) μη εφαρμογής συστηματικής και επαρκούς απολύμανσης ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μικρών Δήμων. 
Σε κάποιες περιπτώσεις, τέλος, διαπιστώθηκε χημική ρύπανση του πόσιμου ύδατος από βιομηχανικές ή αγροτικές δραστηριότητες, αλλά και εισροή θαλάσσιου ύδατος στα υδροφόρα στρώματα λόγω υπεράντλησης.
Τα ανωτέρω προβλήματα εντείνονται εξαιτίας της μη λήψης μέτρων προστασίας (θέσπιση ζωνών προστασίας, συστηματικός έλεγχος των ποιοτικών χαρακτηριστικών των επιφανειακών υδάτων που προορίζονται για πόσιμο) παρά τις προβλέψεις της νομοθεσίας. 
Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις, οι υπεύθυνοι ύδρευσης προκειμένου να επιλύσουν άμεσα το πρόβλημα επάρκειας ύδατος προχωρούν στη διάνοιξη γεωτρήσεων χωρίς άδεια και χωρίς έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Διαπιστώθηκε ακόμα ότι δρομολογούνται έργα αξιοποίησης υδάτινων πόρων χωρίς να έχει προηγηθεί περιβαλλοντική αδειοδότηση και χωρίς αυτά να εντάσσονται σύμφωνα με το νόμο σε κάποιο πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης. 
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση επικινδυνότητας του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση οι ίδιες οι δημόσιες αρχές έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους καταναλωτές, να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να προστατευθεί η ανθρώπινη υγεία και να δίνουν οδηγίες για την προστασία των καταναλωτών. Στην περίπτωση αυτή η υποχρέωση ενημέρωσης του κοινού με πρωτοβουλία της διοίκησης πηγάζει απευθείας από τις σχετικές διατάξεις (ΚΥΑ Υ2/2600/2001). 
Οι πολίτες βέβαια έχουν δικαίωμα διαρκούς πρόσβασης στα σχετικά στοιχεία, ανεξαρτήτως επικινδυνότητας (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, αλλά και ΚΥΑ Η.Π. 11764/653/2006).
Χαρακτηριστικά παραδείγματα υποθέσεων του Συνηγόρου του Πολίτη:
  • Βλ. ετήσια έκθεση 2004 «Έργα ύδρευσης»
  • Παράλειψη υγειονομικού ελέγχου και ενημέρωσης των δημοτών, σε δίκτυο ύδρευσης στο Δήμο Ελλομένου της Λευκάδας, όπου διαπιστώθηκε ότι η ποιότητα του πόσιμου νερού σε ορισμένα δημοτικά διαμερίσματα ήταν ακατάλληλη προς πόση λόγω του υψηλού μικροβιακού φορτίου. Ακολούθησε πειθαρχική και εισαγγελική έρευνα.
  • Ποιότητα πόσιμου νερού, παράνομες συνδέσεις οικιακών λυμάτων στους αγωγούς όμβριων υδάτων και διάνοιξη υδρευτικής γεώτρησης μέσα σε περιοχή Natura σε δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Φαλάνθου Αρκαδίας, χωρίς να ακολουθηθεί η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Ο Δήμος διαβεβαίωσε την Αρχή ότι ελήφθησαν μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού, η παλαιά γεώτρηση επιχωματώθηκε και διανοίχτηκε νέα γεώτρηση με τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η παρακολούθηση της ποιότητας του νερού συνεχίζεται από το Δήμο με την επίβλεψη της Νομαρχίας.
  • Παραλείψεις στην έκδοση άδειας διάνοιξης και εκμετάλλευσης γεώτρησης στο Δήμο Πυθαγορείου Σάμου. Η Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κοινοποίησε στο Συνήγορο του Πολίτη την ανάκληση της απόφασης του Νομάρχη Σάμου για χορήγηση της εν λόγω άδειας διότι 1. στα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν δεν υπήρχε ακριβής καταγραφή των υφιστάμενων υδροληψιών ακτίνα 200 μέτρων…2…η άδεια εκδόθηκε χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων.
  • Επιβάρυνση ποιότητας πόσιμου νερού στα υδραγωγεία και στις βρύσες κατανάλωσης σε ορισμένα δημοτικά διαμερίσματα (Τσαγκαράδας και Αϊ-Γιάννη) στον Δήμο Μουρεσίου. Έλλειψη πληροφόρησης του κοινού περί ακαταλληλότητας του πόσιμου νερού από το Δήμο Μουρεσίου. Μετά από την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, ο Δήμος ενημέρωσε τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες για το πρόβλημα.
  • Θαλάσσια ρύπανση στην περιοχή της Σούγιας στη νοτιοδυτική Κρήτη εξαιτίας της διάθεσης ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων από τον Δήμο Πελεκάνου στη θάλασσα της Παλαιοχώρας, η οποία έχει διακριθεί με «Γαλάζια Σημαία». Μετά από την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, ο Δήμος παρέσχε στοιχεία για τις τιμές των μικροβιολογικών παραμέτρων, προχώρησε στην εκπόνηση μελέτης από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών για τον έλεγχο της ρύπανσης στην ευρύτερη θαλάσσια ζώνη της Παλαιοχώρας και στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο του βιολογικού καθαρισμού για τον Δήμο Πελεκάνου.

synigoros

Advertisements

Επικίνδυνα νερά…

Δυο μικρά παιδιά από το Μπαγκλαντές δροσίζονται σε μια μικρή λίμνη  προκειμένου να αντιμετωπίσουν το κύμα καύσωνα στην πόλη Hemayetpur.

Οι λιμνούλες, που σκαλίζονται για ψάρεμα και αποθήκευση νερού για την γεωργία της χώρας, αποτελούν πηγή νερού με αρσενικό, το οποίο προκάλεσε μόλυνση του πυκνοκατοικημένου έθνους της νότιας Ασίας.

Έθνος

Νερό – δηλητήριο σε δημοτικά σχολεία

Νερό «δηλητήριο» με υψηλές συγκεντρώσεις αρσενικού, νιτρικών και μαγγανίου, έως και δέκα φορές πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια, πίνουν οι μαθητές σε δημοτικά σχολεία επτά περιφερειακών δήμων της Θεσσαλονίκης.
Οι επιστήμονες ανέλυσαν δείγματα από 32 σχολεία. Σε 10 εντοπίστηκαν αρσενικό, νιτρικά και μαγγάνιο έως και δέκα φορές πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια 

Η έρευνα επικεντρώθηκε στα σχολεία επτά δήμων της Θεσσαλονίκης, 
όπου το πόσιμο νερό προέρχεται αποκλειστικά από γεωτρήσεις (φωτογραφία αρχείου)
Στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας πάρθηκαν και αναλύθηκαν δείγματα πόσιμου νερού από τις βρύσες 32 σχολείων στους Δήμους Χαλάστρας, Αξιού, Εχεδώρου, Λαγκαδά, Θερμαϊκού, Αγίου Αθανασίου και Βασιλικών. Οπως προέκυψε, σε 10 από τα 32 σχολεία (ποσοστό 31%) οι μαθητές καταναλώνουν ακατάλληλο νερό που εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία τους.
Συγκεκριμένα, σε πέντε σχολεία το πόσιμο νερό περιείχε αρσενικό σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από 10 μg/l, σε οκτώ σκολεία περιείχε μαγγάνιο σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από 50μg/l, και σε δύο περιείχε νιτρικά ιόντα σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από το όριο των 50 μg/l.
Στον Δήμο Χαλάστρας βρέθηκαν συγκεντρώσεις αρσενικού από 2 έως και 10 φορές πάνω από το όριο, ενώ τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώθηκαν και με την εξέταση σε δείγματα από τρίχες του κεφαλιού των μαθητών, όπου ανιχνεύτηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις αρσενικού.
Η έρευνα, που πραγματοποίησαν από κοινού τα Εργαστήρια Χημείας του ΑΤΕΙ-Θεσσαλονίκης, Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ και Ιατροδικαστικής-Τοξικολογίας του ΑΠΘ, επικεντρώθηκαν στα σχολεία των επτά συγκεκριμένων δήμων, όπου το πόσιμο νερό προέρχεται αποκλειστικά από γεωτρήσεις.
Η ρύπανση
Η ρύπανση του πόσιμου νερού με νιτρικά ιόντα είναι αποτέλεσμα της ρύπανσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα από αζωτούχα λιπάσματα, απορρίμματα ζώων, λύματα βιομηχανιών, αστικά λύματα κ.ά.
Τα νιτρικά ιόντα μπορούν να προκαλέσουν μεθαιμοσφαιριναιμία σε νεογνά και άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες, ενώ δεν έχει συνδεθεί έως σήμερα από επιδημιολογικές μελέτες με τον καρκίνο του στομάχου.
Το αρσενικό μεταφέρεται στο νερό κατά την κίνησή του μέσα από αρσενικούχα ορυκτά. Οταν προσλαμβάνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα με το νερό σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του ορίου των 10μg/l, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα δερματολογικά, πνευμονολογικά, νευρολογικά, καρδιολογικά και αιμοποιητικά, ενώ η χρόνια πρόσληψη αρσενικού μπορεί να προκαλέσει και καρκινογένεση.
Το μαγγάνιο, που σε μικρές ποσότητες είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη του ανθρώπινου οργανισμού, δρα τοξικά όταν προσλαμβάνεται σε μεγάλες ποσότητες.
Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου που διοργανώνει το Συμβούλιο Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, με θέμα «Κλιματική Αλλαγή, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Αναζητώντας λύσεις για το ελληνικό περιβάλλον».
ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ

Δηλητηριώδης τέφρα στη λίμνη του Μαραθώνα

Γεμάτη με τοξίνες και βαρέα μέταλλα προερχόμενα 
από τα αποκαΐδια η επιφάνεια του νερού
Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2009

Σε «τοξική βόμβα» φαίνεται να μετατρέπεται το νερό του φράγματος του Μαραθώνα μετά την καταστρεπτική πυρκαϊά στη Βορειοανατολική Αττική. Στην επιφάνεια του νερού της τεχνητής λίμνης, ενός από τους βασικούς τροφοδότες του Λεκανοπεδίου σε πόσιμο και αρδεύσιμο νερό, έχουν εναποτεθεί ήδη τέφρα και αποκαΐδια, τα οποία, όπως έχουν δείξει οι προηγούμενες εμπειρίες καταστρεπτικών πυρκαϊών στην Ηλεία και στην Αρκαδία, είναι στοιχεία πλούσια σε διάφορες τοξικές ουσίες και βαρέα μέταλλα. 
Ενδεικτικά, μετά τις φωτιές στον Πάρνωνα και στην Ηλεία το καλοκαίρι του 2007 οι έρευνες του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών είχαν καταδείξει ότι στα επιφανειακά ύδατα των πληγεισών από τη φωτιά περιοχών υπήρχαν υψηλές συγκεντρώσεις σε αμμωνία, φώσφορο, μόλυβδο, χαλκό και αρσενικό, προϊόντα της καύσης, που σε πολλές περιπτώσεις προέρχονταν από πλαστικά και απορρίμματα παράνομων χωματερών.

Μάλιστα, στη σχετική μελέτη για την Ηλεία που εκπόνησαν οι γεωπόνοι και οι υδρογεωλόγοι του Γεωπονικού Πανεπιστημίου γινόταν λόγος για πλήρη απαγόρευση της πόσης των υδάτων από τους κατοίκους των περιοχών αλλά και από τα κοπάδια αιγοπροβάτων για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών, ώσπου να διαπιστωθεί το εύρος της επίδρασης στα υπόγεια υδατικά αποθέματα της περιοχής. 

Ως αντιστάθμισμα και λύση των προβλημάτων ύδρευσης που θα προέκυπταν, πρότειναν την κατασκευή νέων δεξαμενών, τη μεταφορά νερού από καθαρά υδατικά αποθέματα άλλων περιοχών και τον καθαρισμό των υπαρχουσών υδατοδεξαμενών προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση ποσοτήτων ύδατος προορισμένων για τη συντήρηση των κοπαδιών. 

Στο ίδιο πλαίσιο, προτεινόταν η άμεση διαμόρφωση των πρανών του εδάφους κοντά στις πηγές και άλλα έργα αποστράγγισης, προκειμένου να περιοριστούν τα φαινόμενα διάβρωσης, λασπορροής και μεταφοράς των υπολειμμάτων της πυρκαϊάς ακόμη και σε επιφανειακά ύδατα μακριά από τις εστίες της καταστροφής.

Oπως εξηγεί ο καθηγητής Γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Ευθύμιος Λέκκας, «τα βαρέα μέταλλα και τα κατάλοιπα τοξινών που διαπιστώνονται στην τέφραπροέρχονται από τη μάζα του ξύλου που καίγεται, αλλά και από τα απορρίμματα που έχουν συγκεντρωθεί σε δεκάδεςπαράνομες χωματερές. Τα κατάλοιπα αυτά, όταν εναποτίθενται στο έδαφος ή στην επιφάνεια υδάτινων οικοσυστημάτων, επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα των νερών και, γενικότερα, του υδροφόρου ορίζοντα.  

Ετσι η λίμνη του Μαραθώνα, που αποτελεί τη λεκάνη απορροής για την ευρύτερη περιοχή, θα δεχθεί-αποδεδειγμένα-πολύ μεγαλύτερες ποσότητες τέφρας με τις πρώτες βροχές, αλλά και μέσω των υπόγειων νερών» . Στην παρούσα φάση το εύρος της μόλυνσης στη λίμνη δεν είναι ακόμη γνωστό, ο κ. Λέκκας όμως υποστηρίζει ότι «πρέπει να αποτελέσει μία από τις βασικότερες προτεραιότητεςη μέτρηση των τοξικών ουσιών στο νερό της λίμνης», τονίζοντας παράλληλα ότι «η ποιότητα των νερών εξαρτάται από την ταχύτητα και τη συχνότητα των μετρήσεων αυτών, καθώς και από τα μέτρα διύλισης που θα λάβουν οι αρμόδιες υπηρεσίες». Και ο κ. Λέκκας υπογραμμίζει: «Μέχρι νεωτέρας θα χαρακτήριζα την κατανάλωση και τη γενικότερη χρήση νερού από τη λίμνηασφαλείς, αλλά μόνο εφόσον ξεκινήσουν εντατικοί και εξονυχιστικοί έλεγχοι στη λίμνη και σε γειτονικές γεωτρήσεις, αξιοποιώντας και δειγματοληψίες από υπόγειαυδατικά αποθέματα σε όλη την ευρύτερη περιοχή».

Στην περιοχή γύρω από την τεχνητή λίμνη του Μαραθώνα η καταστροφή του δάσους των πεύκων και των κουκουναριών είναι σχεδόν ολοκληρωτική. Σύμφωνα, με πληροφορίες, ο δήμαρχος της περιοχής κ. Σπύρος Ζαγάρης , φοβούμενος και αυτός τις συνέπειες μόλυνσης του νερού της λίμνης, προσανατολίζεται στην άμεση κατασκευή κορμοδεμάτων και στην αναδάσωση τμήματος του εξαϋλωμένου δάσους, προκειμένου να αποτρέψει την κατολίσθηση εδαφών και στάχτης στο εσωτερικό της λίμνης. «Δεν πρέπει να γίνει καμία παρέμβαση χωρίς προηγούμενηεμπεριστατωμένη μελέτη» υποστηρίζει ο κ. Λέκκας, υπογραμμίζοντας όμως ταυτόχρονα την αναγκαιότητα περαιτέρω ενεργειών προκειμένου «να μη μετατραπεί η λίμνη του Μαραθώνασε λίμνη τέφρας».

Η Περσεφόνη και …το εξεσθενές χρώμιοὍταν ἡ μητέρα σταμάτησε τὶς περιπλανήσεις, ζητώντας νὰ βρεῖ τὴν Κόρη της ποὺ τὴν εἶχαν ἁρπάξει μὲ δόλο, πέρασε τὶς κορυφὲς τῆς Ἴδης ποὺ τρέφονται μὲ χιόνια, ποὺ κατοικοῦνε οἱ νύμφες καὶ ποὺ πένθος πέφτει στὰ χιονισμένα βραχώδη δάση.

Καὶ κάνοντας τὶς τὶς ξερὲς πεδιάδες τῆς Γῆς 
νὰ μὴν καρπίζουν γιὰ τοὺς ἀνθρώπους, καταστρέφει 
τὴν γενιὰ τῶν θνητῶν, 
καὶ δὲν ἀφήνει νὰ βγοῦν πράσινα βλαστάρια 
μὲ ἄφθονα σγουρὰ 
φύλλα γιὰ νὰ βοσκήσουν τὰ κοπάδια.
Ἡ ζωὴ σταμάτησε στὰ χωριά.

Δὲ γίνονται θυσίες στοὺς θεοὺς καὶ δὲν καίγονται πέλανοι στοὺς βωμούς.
Σταματᾶν οἱ δροσερὲς πηγὲς νὰ βγάζουν καθαρὸ νερὸ γιατί δὲν μπορεῖ νὰ λησμονήσει τὸ πένθος της γιὰ τὴν Κόρη

Τὰ γεγονότα τοῦ Δήμου Μεσσαπίων μὲ τὸ πρόβλημα τῶν μολυσμένων ὑδάτων, καὶ κατὰ συνέπεια τοῦ χωριοῦ Νεροτριβιᾶ, εἶναι προαγγελτικᾶ τῶν γεγονότων ποὺ θὰ ἐπακολουθήσουν κυρίως στὸ ὅρος Κανδήλι ἢ Μάκιστος, χωρὶς νὰ ἔχουμε τὴν προφητικὴ διὰ πρώτη ἀσχολία, ἀλλὰ δυνάμεθα νὰ ἐκτιμοῦμε!

Δία τὴν παροῦσα στιγμὴ τὸ μόνο ποὺ μποροῦμε νὰ ποῦμε εἶναι πὼς ἔχουν γνῶσιν οἱ φύλακες….
ΕΓΡΑΨΕ Ο ΣΑΚΗΣ ΧΑΒΟΥΤΣΑΣ

messapia

Νερό με καρκινογόνες ουσίες και στη Μαγνησία;

Μετά το Σχηματάρι, το Δήλεσι, τον Ωρωπό και τα Οινόφυτα, όπου οι κάτοικοι πίνουν μολυσμένο νερό, φόβοι εκφράζονται για την καθαρότητα των πόσιμων υδάτων επίσης στο δήμο Ν. Αγχιάλου, στο δήμο Αφετών και στην κοινότητα Μακρινίτσας στη Μαγνησία. Επείγουσα προκαταρκτική εξέταση παρήγγειλε σήμερα η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα του πόσιμου νερού στις περιοχές αυτές.

Oι έλεγχοι που διενήργησε διαπιστευμένο εργαστήριο αλλά και το Χημείο του Κράτους έδειξαν πως το νερό του δικτύου της Ν. Αγχιάλου δεν περιέχει καρκινογόνες και οι κάτοικοί της μπορούν να το καταναλώνουν άφοβα. Τα αποτελέσματα των υπολοίπων ελέγχων αλλά και το αποτέλεσμα της επανεξέτασης του δείγματος του πόσιμου νερού της Ν. Αγχιάλου θα συμπεριληφθούν στη δικογραφία της υπόθεσης.

Η διαφορά που παρουσιάζουν οι μετρήσεις ιδιωτών και κρατικών φορέων και οργανισμών για τα μικροσωματίδια στο πόσιμο και το θαλάσσιο νερό ήταν τα στοιχεία που κέντρισαν το ενδιαφέρον και πάνω σε αυτά θα στηρίζεται η προκαταρτική εξέταση η οποία και θα ανατεθεί σε πταισματοδίκη ο οποίος και θα εξετάσει την υπόθεση.

Μεγάλο πρόβλημα

Το πρόβλημα τείνει να εξελιχθεί σε πανελλήνιο φαινόμενο. Εδώ και χρόνια πολλές περιοχές ανα την Ελλάδα τροφοδοτούνται με ακατάλληλο νερό, στο οποίο ανιχνεύτηκαν τοξικές ουσίες, που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων της κάθε περιοχής.

Τρομερό πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι περιοχές γύρω από τον Ασωπό ο οποίος έχει μετατραπεί σε αγωγό λυμάτων. Στο Σχηματάρι, στο Δήλεσι, στον Ωρωπό και στα Οινόφυτα κάτοικοι και εργαζόμενοι πίνουν μολυσμένο νερό με τοξικές ουσίες.

Συγκεντρώσεις μολύβδου, ψευδαργύρου, καδμίου και αρσενικού έδειξαν οι μετρήσεις που έγιναν στα νερά του Αξιού ποταμού, ενώ στα νερά του Αλιάκμονα του Λουδία και στους υπόγειους υδροφόρους του Σπερχειού, ανιχνεύθηκαν άλλες βλαβερές για τον ανθρώπινο οργανισμό ουσίες.

Στις περιοχές με εντατικές καλλιέργειες (θεσσαλικός κάμπος, κάμπος της Θεσσαλονίκης, Έβρος) το πρόβλημα είναι εντονότατο, καθώς παρουσιάζονται υψηλές συγκεντρώσεις αζωτούχων ενώσεων που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα υγείας με την πόση του νερού, ενώ στην Πελοπόννησο άλυτο παραμένει εδώ και χρόνια το πρόβλημα ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα στο αργολικό πεδίο κυρίως γύρω από τα μεγάλα αστικά κέντρα της περιοχής το Άργος και το Ναύπλιο.

Επίσης μετρήσεις που έγιναν στις αρχές του 2007 από το Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πόσιμο νερό οκτώ οικισμών του Δήμου Πολυκάστρου στο νομό Κιλκίς έδειξαν ότι περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις επικίνδυνων ουσιών.

 

Αρέσει σε %d bloggers: